imatge_ajuts_lloguer
L’Oficina Local d’Habitatge comença a tramitar els ajuts per al pagament del lloguer destinats a famílies que tinguin ingressos baixos o moderats i es trobin en situacions de dificultats econòmiques amb l’objectiu d’evitar l’exclusió social.
Aquestes prestacions les atorga l’Agencia de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya i a Mataró les gestiona l’empresa municipal PUMSA.
La primera tipologia d’ajuts al lloguer que s’obre és la de renovacions, dirigida a persones que ja han rebut la prestació durant l’any 2014 i segueixen complint els requisits per tramitar-la de nou.
L’import de l’ajut és d’un mínim de 240 € a un màxim de 2.400 € a l’any.
[divider]
El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 20 de març i els requisits són els següents:
  • Acreditar la residència legal a Catalunya durant 5 anys, dos dels quals han d’ésser immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.
  •  Ser titulars del contracte de lloguer. En cas dels contractes amb efectes a partir de l’1 de juny de 2013, cal acreditar la seva inscripció i la fiança al Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i el seu Reglament.
  • No disposar d’un habitatge de propietat, llevat que no disposin de l’ús i gaudi.
  • No pagar un lloguer mensual superior a 600 €.
  • Estar al corrent de pagament a data de la sol·licitud.
  • Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, fer ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca (s’admet qualsevol entitat bancària).
  • Per a majors de 65 anys (prestacions permanents): no acreditar ingressos superiors a 2,35 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).
  • Per a perceptors del 2014: no acreditar ingressos superiors a 1,5 vegades l’IRSC.
[divider]
Informació i tramitació dels ajuts
La informació sobre les prestacions i els impresos necessaris es poden obtenir a l’Oficina Local d’Habitatge de Pumsa, a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró, o bé trucant al 010.
A través del web www.pumsa.cat i www.mataro.cat també es poden descarregar tots els impresos.
Finalment, per a la tramitació i entrega de la documentació cal dirigir-se a l’Oficina Local d’Habitatge de Mataró (c. de Pablo Iglesias,63. 1a planta despatx 10) en horari de 9 a 14h. de dilluns a divendres.
 [separator]