1. ENTITAT ADJUDICADORA

 •  Organisme

Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA)

 •  Número d’expedient

SUB01-03/2015

2.  OBJECTE DEL CONTRACTE

 •  Tipus

Subministrament

 •  Descripció de l’objecte

Subministrament, instal·lació i manteniment del sistema de control per als aparcaments de Parc Central i Plaça Granollers

 •  Lloc de lliurament/execució

Mataró (Barcelona)

 •  Termini d’execució

4 anys i 4 mesos

 3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ

 •  Tramitació

Ordinària

 •  Procediment

Obert

 •  Regulació

Contractació no harmonitzada

 4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

151.800 €, IVA exclòs

 5.PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

120.000 €, IVA exclòs

 6. OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ

 

Per internet al web www.pumsa.cat a l’apartat Perfil del Contractant. Per examinar-la, a Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), 2a planta, despatx 10.

 7. PRESENTACIÓ D’OFERTES

 •  Data límit de presentació

20/04/2015, fins a les 13 h.

 •  Documentació que cal presentar

La indicada al Plec de clàusules particulars

 •  Lloc de presentació

Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., C. de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10

 •  Admissió de variants

D’acord amb el Plec de clàusules particulars

 8. OBERTURA DE LES OFERTES

 30/04/2015, 13 h. Sala de juntes de PUMSA

 

Mataró, 9 d’abril de 2014

 

Àrea Jurídica de PUMSA

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA). C. de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10. 08302 Mataró. Horari: de dl. a dj. de 9 a 14h i de 16 a 18h. Dv. de 9 a 14h.

Sala de juntes de  PUMSA: 2a planta, despatx 13 / Per a més informació: 93 741 56 10

 

Demolició de totes les unitats d’obra precises per al total enderroc de les edificacions existents de les finques, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16 i 18 de la UA-89d Ernest Lluch/Valldeix

Per a més informació: aquí

[separator]

 1- ENTITAT ADJUDICADORA

 • Organisme: Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA)
 • Número d’expedient: END01-01/2015

[separator]

 2- OBJECTE DEL CONTRACTE

 •  Tipus: Obres
 • Descripció de l’objecte: Demolició de totes les unitats d’obra precises per al total enderroc de les edificacions existents de les finques, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16 i 18 de la UA-89d Ernest Lluch/Valldeix

[separator]

3- TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ

 •  Tramitació: Ordinària
 • Procediment: Obert
 • Regulació: Contractació no harmonitzada

[separator]

 4- PRESSUPOST DE LICITACIÓ

 •  Total 452.090,19 €, IVA exclòs

[separator]

 5- OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ

 • Per internet al web www. pumsa.cat a l’apartat Perfil del Contractant. Per examinar-la, a Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), 2a planta, despatx 10.

[separator]

 6- PRESENTACIÓ D’OFERTES 

 • Data límit de presentació: 09/02/2015, fins a les 13 h
 •  Documentació que cal presentar: La indicada al Plec de clàusules particulars
 • Lloc de presentació: Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., C. de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10

[separator]

 7- OBERTURA DE LES OFERTES

 •  24/02/2015, 13 h. Sala de reunions de PUMSA.

[separator]