Estat de les obres de l’avinguda Maresme

En el marc de la transformació del front marítim, el Pla de Mandat 2023-2027 contempla el projecte de remodelació de l’antiga N-II en un bulevard, per pacificar el trànsit i crear una via més amable i urbana. Per dur a terme aquesta transformació, s’aniran desenvolupant diferents projectes d’obra i actuacions urbanístiques.

Ampliació del TubVerd entre Porta Laietana i ronda de Barceló


Les empreses municipals PUMSA i Aigües de Mataró executen des del 15 de gener les obres d’ampliació de la xarxa de calor i fred del TubVerd que ha de discórrer per la banda de mar de l’avinguda del Maresme, des de la Porta Laietana fins a la ronda de Barceló. Els treballs duraran onze mesos.

L’actuació consisteix en l’obertura d’una rasa de gairebé 800 metres de llargada, 4 metres d’amplada i fins a 4 metres de profunditat per passar la canalització. Aquesta ampliació de la xarxa donarà servei a tot el nou sector d’Iveco- Renfe/Farinera així com a l’edifici de la Torre Barceló.

Prèviament a la canalització del TubVerd, es fan enderrocs de paviment a la banda muntanya, els encreuaments dels serveis afectats i s’aprofita per portar les línies de mitja tensió a la Torre Barceló. Per minimitzar les afectacions al trànsit rodat i de vianants, les actuacions es fan per fases i trams.

Galeria d’imatges de les obres


Afectacions a la mobilitat:

  • El carril lateral de servei situat a la banda muntanya de l’avinguda del Maresme queda anul·lat, no s’hi pot aparcar ni efectuar maniobres de càrrega i descàrrega de mercaderies. Es garanteix l’accés als guals i s’han habilitat noves zones de càrrega i descàrrega a la ronda de Josep Irla i el carrer de l’Ictíneo.
  • Es garantirà sempre la circulació de vehicles en els dos sentits de la marxa.
  • Els vianants no poden anar per la banda de mar de l’avinguda del Maresme. Han de creuar el carrer i circular per la banda muntanya.
  • Des de dilluns 11 de març:

La circulació de vehicles en el tram afectat per les obres estarà restringida a un únic carril per sentit de la marxa (veure plànol).


⬅Un carril de circulació en sentit Barcelona entre la ronda de Barceló i la Porta Laietana.


➡Un carril de circulació en sentit Girona entre el carrer de Joan Balançó i Boter i la ronda de Barceló.


Sostenibilitat i medi ambient

  • Trasllat de les palmeres de l’avinguda del Maresme

Entre finals d’abril i inicis de maig la quinzena d’exemplars de palmera Washingtonia que hi havia al tram de l’avinguda del Maresme entre la Porta Laietana i el carrer de Juan de la Cierva, afectat pels treballs d’ampliació del TubVerd, s’han traslladat a una ubicació temporal. Les palmeres s’han plantat provisionalment prop de la plaça de França amb la previsió de retornar-les a l’avinguda del Maresme un cop s’hagi fet la reurbanització.

(data de publicació: 02/05/2024)

Cost de les obres

Les obres van a càrrec de PUMSA, com a administració actuant del sector Iveco- Renfe/Farinera, i d’Aigües de Mataró per la instal·lació del TubVerd. PUMSA ha adjudicat els enderrocs i la realització de la rasa per 2.211.902,99 € (IVA inclòs) a l’empresa Obres i Serveis Roig S.A, import que finançaran els propietaris del sector Iveco – Renfe/Farinera. Per la seva part, Aigües de Mataró, S.A ha adjudicat la instal·lació de la canonada a l’empresa Acsa Obras e Infraestructuras, SAU per un import d’1.431.011,81 € (IVA inclòs).

Quan finalitzin els treballs d’ampliació del TubVerd PUMSA seguirà el procés d’urbanització del sector Iveco – Renfe/Farinera, començant per l’avinguda del Maresme fins completar la urbanització de la resta del sector.