Comunicat en defensa de l’interès públic en resposta a la demanda interposada a causa del canvi de model de negoci d’El Corte Inglés

  1. L’Ajuntament de Mataró lamenta que El Corte Inglés hagi abandonat l’interès públic que va adquirir amb la compra, mitjançat concurs públic, de la finca de l’Illa de Can Fàbregas i de Caralt per aixecar un equipament comercial i un aparcament de 839 places a Mataró.
  2. L’empresa municipal PUMSA ha rebut una demanda d’El Corte Inglés a través de la qual l’operador comercial sembla que pretén recuperar una inversió de més de 24 milions que va fer fa més de 15 anys mitjançant un contracte de compra-venda a través del qual va signar el seu compromís de millorar l’oferta comercial i la mobilitat al centre de la ciutat, a la vegada que acordava col·laborar amb la promoció econòmica i la rehabilitació de patrimoni.
  3. El Corte Inglés ha tingut l’oportunitat de construir des del 2012 i ha cercat sempre una excusa per demorar la seva responsabilitat. És més, en els darrers anys ha cercat el vistiplau de l’Ajuntament amb la intenció de vendre-li la finca a tercers, que estan disposats a invertir a l’Illa de Can Fàbregas al preu del mercat actual. L’Ajuntament ha estat obert sempre a col·laborar-hi.
  4. La reconstrucció de la fàbrica protegida de Can Fàbregas i de Caralt als terrenys propietat d’El Corte Inglés mai ha estat un impediment tècnic perquè es pogués tirar endavant el projecte de la locomotora comercial i molt menys perquè es pogués construir al subsòl l’aparcament en aquest àmbit. Recordem que la finca té 9.629 m2 i que Can Fàbregas ocuparia menys del 5% de la superfície del solar.
  5. El Govern municipal està convençut que a l’origen d’aquesta demanda hi ha el canvi del model de negoci d’El Corte Inglés, una empresa en plena transformació que va iniciar fa uns anys la venda d’actius immobiliaris que va considerar com a no estratègics a tota Espanya i que ha presentat públicament un Pla estratègic 2021-2026 amb l’objectiu d’obtenir noves fonts ingressos i una major solidesa empresarial.
  6. Sempre en defensa de l’interès públic general, l’empresa municipal PUMSA ha presentat una declinatòria al jutjat perquè l’assumpte sigui substanciat al contenciós administratiu i també està estudiant complementàriament la presentació d’una demanda de reconvenció per l’incompliment del contracte per part de l’operador comercial.