Pumsa disposa d’un parc d’habitatges que destina a ciutadans de Mataró que no disposin dels ingressos econòmics suficients per accedir a un habitatge del mercat lliure, fent així una funció social. 

Per incrementar la borsa de lloguer i per tant el  parc d’habitatges destinat a lloguer social l’Oficina Local d’Habitatge,  ofereix a particulars que son propietaris de pisos desocupats, garanties públiques en forma d’assegurances a més de fer de mitjancer entre propietaris i llogaters.

Per poder accedir a un d’aquests habitatges, cal complir uns requisits a més d’estar apuntat a:

Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb protecció Oficial de la Generalitat de Catalunya