PUMSA adquireix en propietat 7 habitatges de protecció oficial

El preu total de la compravenda ha estat d’1.353.438,67 € (IVA exclòs).

Els habitatges són d’HPO en règim general i es destinaran a lloguer.

La regidora de Polítiques d’Habitatge, Sarai Martínez, i la presidenta de PUMSA, Núria Moreno, han visitat avui els pisos. Els habitatges estan situats en un edifici construït per la promotora Greip Activos inmobiliarios, SLU, situat al carrer de Narcís Monturiol, 30-32. Fan cantonada amb el carrer d’Arenys, avinguda d’Ernest Lluch i passeig de Marina de Mataró.

L’edifici està dins l’àmbit del Projecte d’urbanització Ernest Lluch/Valldeix realitzat per PUMSA. Aquest sector està dotat d’una zona verda, l’última fase de prolongació del Parc de Mar.

D’aquests 7 habitatges qualificats de protecció oficial, 6 es destinaran a lloguer i un per a reallotjament d’un afectat en el Pla de millora urbana del sector d’Iveco Renfe-Farinera. Disposen de 65 m2 de superfície útil més terrassa i 2 habitacions.

El preu del lloguer serà l’estipulat per l’Ajuntament de Mataró d’acord amb la qualificació de protecció oficial atorgada per la Generalitat amb un màxim de 8,95 €/m2 l’habitatge i un 4,48 €/m2 el lloguer de les places d’aparcament.

Amb aquesta nova adquisició PUMSA passa a gestionar un total de 306 habitatges, 98 de la seva propietat, 202 propietat de l’Ajuntament i 6 propietat de la SAREB.

Està previst que els habitatges s’adjudiquin a inicis del 2024 per part del Servei de l’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró entre les persones inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de Mataró.

 

L’habitatge assequible, prioritat de Mandat

Fer de l’habitatge una prioritat d’inversió és una de les línies d’actuació del Pla de Mandat 2023-2027. Entre els projectes previstos per ampliar el parc d’habitatge assequible a la ciutat es preveu desenvolupar noves fórmules d’adquisició d’habitatges en règim de lloguer protegit; continuar adquirint habitatges amb la fórmula del tanteig i retracte; impulsar noves promocions en règim de lloguer mitjançant el dret de superfície als sectors Iveco i Entorns Biada, i construir l’habitatge dotacional per a persones grans al carrer de Muntanya.