Parquímetre

La societat municipal PUMSA ha reconfigurat els 55 parquímetres que regulen els estacionaments en zona blava a la ciutat perquè, a partir d’ara, cal indicar el número de la matrícula del vehicle quan s’estigui realitzant el pagament. Aquesta identificació permetrà que, en cas de pèrdua del tiquet, sigui més senzill gestionar possibles reclamacions dels usuaris, ja que quedarà constància del pagament associat a una matrícula concreta.

La identificació de la matrícula no eximeix, però, de l’obligació de deixar el tiquet en lloc ben visible a l’interior del vehicle.

Amb el nou procediment, el pagament als parquímetres s’equipara al que han de seguir els usuaris de l’aplicació ElParking, que per registrar-se també han de donar d’alta la matrícula del vehicle, en aquest cas una única vegada.

Cada vegada són més les persones usuàries que opten per utilitzar l’aplicació que permet pagar la zona blava des del mòbil. En concret, un 22,87 % dels pagaments ja es fan per aquesta via. Cal recordar que la utilització de l’aplicació, a part de fer més àgil el pagament, permet recuperar part dels diners pagats si s’abandona la zona blava abans d’esgotar el temps d’utilització previst en el moment d’aparcar, de manera que es paga pel temps real d’ús.