Mataró comença la transformació de l’avinguda del Maresme amb l’ampliació del TubVerd

El 15 de gener començaran les obres per a la instal·lació del TubVerd que ha de discórrer per la banda de mar de l’avinguda del Maresme, des de la Porta Laietana fins a la ronda de Barceló. Els treballs duraran onze mesos.

Afectacions inicials a l'avinguda del Maresme
Afectacions inicials a l’avinguda del Maresme

L’actuació consisteix en l’obertura d’una rasa de gairebé 800 metres de llargada, 4 metres d’amplada i fins a 4 metres de profunditat per on passarà la canalització de fred i calor del TubVerd. Aquesta ampliació de la xarxa donarà servei a tot el nou sector d’Iveco- Renfe/Farinera així com a l’edifici de la Torre Barceló.

Aquesta obra és el primer pas per aconseguir la pacificació de l’avinguda del Maresme i convertir-la en una via més urbana, i s’emmarca en la transformació urbanística del sector Iveco – Renfe/Farinera.

Prèviament, es faran els enderrocs del paviment actual del tram a la banda muntanya, tots els encreuaments dels serveis afectats i s’aprofitarà per portar les línies de mitja tensió a la Torre Barceló. Al llarg dels propers onze mesos d’obres, i per minimitzar les afectacions al  trànsit rodat i de vianants, els treballs es faran per fases i trams.

Primeres afectacions

Les primeres actuacions començaran el 15 de gener. Consistiran a enderrocar la vorera situada a l’altura de la benzinera i els antics tallers de l’empresa Casas, la mitjana lateral que separa l’avinguda del Maresme del polígon de Balançó i Boter, i el paviment del davant de la Farinera. Les afectacions inicials a la mobilitat seran les següents:

–           El carril lateral de servei situat a la banda muntanya de l’avinguda del Maresme queda anul·lat, no s’hi podrà aparcar ni efectuar maniobres de càrrega i descàrrega de mercaderies. Es garantirà l’accés als guals i s’habilitaran noves zones de càrrega i descàrrega a la ronda de Josep Irla i el carrer de l’Ictíneo.

–           Es garantirà sempre la circulació de vehicles en els dos sentits de la marxa. Durant la primera fase, aproximadament fins a mitjan febrer, hi haurà tres carrils operatius en la major part del tram afectat per les obres, dos en sentit Girona i un en sentit Barcelona. Entre la ronda de Josep Irla i el carrer de l’Ictíneo hi haurà dos carrils en sentit Barcelona: un arribarà a la Porta Laietana i l’altre es desviarà cap a l’interior de la ciutat a través del polígon de Balançó i Boter.

–           Els vianants no podran anar per la banda de mar de l’avinguda del Maresme. Hauran de creuar el carrer i circular per la banda muntanya.

Un cop fets els enderrocs, el trànsit es desplaçarà a la banda muntanya de l’avinguda, mentre que els treballs d’instal·lació del TubVerd ocuparan els carrils de la banda mar.

Les obres aniran a càrrec de PUMSA, com a administració actuant del sector Iveco- Renfe/Farinera, i d’Aigües de Mataró per la instal·lació del TubVerd. PUMSA ha adjudicat els enderrocs i la realització de la rasa per 2.211.902,99 € (IVA inclòs) a l’empresa Obres i Serveis Roig S.A, import que finançaran els propietaris del sector Iveco – Renfe/Farinera. Per la seva part, Aigües de Mataró, S.A ha adjudicat la instal·lació de la canonada a l’empresa Acsa Obras e Infraestructuras, SAU per un import d’1.431.011,81 € (IVA inclòs).

Quan finalitzin els treballs d’instal·lació del TubVerd PUMSA seguirà el procés  d’urbanització del sector Iveco – Renfe/Farinera, començant per l’avinguda del Maresme fins completar la urbanització de la resta del sector.

La nova façana marítima

El desenvolupament urbanístic del sector Iveco-Renfe/Farinera permetrà obtenir una nova façana marítima entre el carrer d’Isaac Peral i l’estació del tren, tot complementant la transformació que s’està duent a terme als àmbits del Rengle, ronda de Barceló, Pla Especial del Port, Cafè de Mar, Cooperativa Agrària i fàbrica Cabot i Barba.

Es tracta d’un sector d’usos mixtes, residencial i terciari, amb tres equipaments: l’edifici catalogat de “La Farinera”, una altra àrea d’equipament de 2.744 m2 i un tercer més petit de 1.390 m2. La nova edificació s’alinea a la nova xarxa viària en volumetries senzilles de blocs lineals de 7 plantes i puntualment amb torres de 15 plantes amb una distribució que permet la permeabilitat mar-muntanya. Està previst que en aquest sector s’hi construeixin un màxim de 729 habitatges: 160 de protecció oficial, 75 de preu concertat i 494 de privats. També es preveuen espais d’ús públic en superfície al voltant dels edificis.

Més informació de l’estat de les obres