PUMSA acorda la permuta d’una part de finca de l’Eix Herrera amb la companyia MENCIALO per a la construcció de 10 habitatges de protecció oficial

EL15 de juny PUMSA va signar un contracte privat de permuta amb MENCIALO ITG SL per la transmissió de la seva propietat corresponent al 33,49% d’una finca de l’Eix Herrera, rebent en contraprestació 10 habitatges de protecció oficial de futura construcció.

Els pisos tindran entre 47 i 84 metres quadrats i els mateixos acabats que la resta d’habitatges de protecció oficial de la promoció privada que es fa en aquest solar.

L’empresa MENCIALO, propietària del 66,51% restant de la finca, va mostrar el seu interès per adquirir la part de PUMSA per poder executar una promoció residencial d’habitatge, aparcament, trasters i locals proposant aquesta adquisició mitjançant una operació de permuta.

La part de la finca  transmesa per PUMSA té un valor d’1.500.219,82 € (IVA exclòs).

Es preveu la firma de la corresponent escriptura pública dins d’aquest any 2022, i l’entrega dels 10 habitatges a favor de PUMSA en termini màxim de 5 anys, els quals seran gestionats en règim de lloguer.