PUMSA inicia les obres d’urbanització d’una nova zona verda situada entre el passeig de Marina, passeig del Rengle i el carrer de Cabrils

La plaça enllaçarà amb la zona de passeig situada davant del parc de Mar generant un espai agradable en l’àmbit de la urbanització i al TecnoCampus. Amb aquesta actuació es podrà donar per executat la totalitat del Projecte d’Urbanització del Pla de Millora Urbana “El Rengle”.

L’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA ha iniciat les obres d’urbanització de la zona verda illa 1 del Rengle, enllaçant amb la plaça de Marie Curie urbanitzada al 2020 i la plaça de Margarita Salas. L’àmbit d’actuació és el comprès entre el passeig de Marina, passeig del Rengle i el carrer de Cabrils i configura un espai de 3.614,34m2.

Els treballs consisteixen en la pavimentació reproduint les mateixes figures circulars del passeig ja urbanitzat. En concret es tracta de tres figures pavimentades interiorment amb sauló estabilitzat de diferents colors, un material permeable que permet drenar en part l’aigua de la pluja. Els treballs també contemplen les obres de clavegueram i drenatge.

Pel que fa a l’enllumenat s’instal·laran lluminàries de tecnologia LED que s’ajustarà de manera que tingui els nivells lumínics que determina la normativa municipal.

Les obres d’enjardinament contemplen la plantació d’arbrat a la zona verda. En alineació amb el passeig de Marina les espècies triades han estat les grevíl·lees i els tamarius, i a les formes circulars definides pel paviment  s’hi plantaran sapindes i pistàcies de la Xina i sòfores del Japó

L’empresa adjudicatària TEC-RAUL, SL realitzarà els treballs per un import de 449.242,18 euros sense IVA i el termini d’execució de les obres és de 5 mesos.