S’executen les obres d’enderroc de cinc naus industrials de la ronda de Barceló

 

Es tracta dels treballs previs a l’execució del projecte d’urbanització de l’àmbit PMU-01 d Ronda Barceló a fi d’adaptar els terrenys a la configuració prevista pel planejament i que permetrà construir 492 habitatges, 68 dels quals seran de lloguer assequible.

El consell d’administració de PUMSA va adjudicar a l’empresa Delta Punt 3.000, S.A l’enderroc de les edificacions pendents,  situades a les illes 2 i 3 de la ronda  de Barceló, entre els carrers dels Germans Thos i Codina i de Casto Méndez Núñez. L’import de l’adjudicació és de 242.498,36 euros i el termini d’execució de 3 mesos. Les obres es van iniciar el 10 de maig a l’illa 3 i actualment s’està enderrocant l’illa 2.

 

Amb l’enderroc s’inicia la transformació urbanística del sector PMU-01d àmbit Ronda Barceló. Polígon 1. D’acord amb el planejament, aquest polígon generarà dues zones verdes i dos equipaments, 12 finques d’ús residencial i terciari en planta baixa, quatre de les quals qualificades de sòl en protecció oficial propietat de l’Ajuntament.

 

A més recentment l’Ajuntament ha signat un conveni amb l’INCASOL per construir-hi els 68 habitatge de lloguer assequible amb 72 places d’aparcament i locals comercials en planta baixa. El total d’habitatges de l’àmbit és de 492.

default