S’inicia la transformació urbanística del sector d’Iveco- Renfe/Farinera

Les obres d’enderroc de la Fase 1 han començat aquest mes de setembre i afecten 3 naus. Un cop edificades les parcel·les d’aquest sector, hi haurà 235 habitatges públics: 160 dels quals seran de protecció oficial, 75 de concertats i 3 equipaments, entre els que hi ha el de la Farinera.

El consell d’administració de PUMSA va adjudicar els treballs d’enderroc, que van començar l’1 de setembre, a l’empresa TEC RAUL, SL per un import d’adjudicació de 79.821,61 euros.

Un cop acabat l’enderroc, que té un termini d’execució de dos mesos, s’executarà la clava de clavegueram i la perforació dirigida de la xarxa de reg que discorren per sota de les vies d’ADIF. Posteriorment s’enderrocaran els habitatges d’ADIF afectats urbanísticament. Està previst que la urbanització de tot l’àmbit s’iniciï a mitjans de l’any vinent.

Gràcies a la transformació urbanística, ha estat possible que l’edifici de la Farinera passi a ser un equipament de l’Ajuntament per a la ciutat de Mataró amb un ús pendent de determinar.

L’antiga farinera Ylla i Alberch, és un conjunt industrial catalogat com a bé cultural d’interès local (BCIL) amb nivell de protecció A referit a la façana, volumetria i estructura amb arcs parabòlics de l’edifici.

Amb la fase 1 de l’enderroc s’inicia la transformació urbanística del PMU-11 Iveco-Renfe/Farinera. En aquest sector es construiran un màxim de 729 habitatges, 235 de protecció oficial i aproximadament 494 de privats.

default