El Consell d’Administració de PUMSA aprova el nomenament del nou gerent de l’empresa municipal

Óscar García Dávila, expert en gestió d’empreses, s’ha incorporat a Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA).

El Consell d’Administració de PUMSA, celebrat dimecres 1 de març, va aprovar el nomenament del que serà el nou gerent de la societat municipal.

Amb la marxa de l’anterior gerent l’any 2017, les tasques de direcció es van dividir entre les funcions del coordinador i de l’apoderat.

Óscar García, format en Enginyeria Industrial, és expert en gestió d’empreses públiques i privades relacionades amb el sector de la construcció i en empreses immobiliàries i patrimonials. Ha estat Gerent de GRAMEPARK més de 9 anys, entre d’altres empreses.

L’Ajuntament i PUMSA ofereixen 30 minuts gratuïts als aparcaments municipals i a la zona blava per Nadal i rebaixes

La campanya, sota el lema “comprar a Mataró ara és més fàcil”, té per objectiu afavorir l’afluència de clients locals o de fora del municipi als comerços de la ciutat.

La promoció permet gaudir de 30 minuts d’aparcament gratuït per estades superiors a 1 hora, els divendres de 17 a 20 hores, i els dissabtes, diumenges i festius d’obertura comercial les 24 hores.

La campanya és vàlida als aparcaments de la plaça de les Tereses, plaça de Granollers i Espai Firal-Parc Central, tots ells gestionats per PUMSA per encàrrec de l’Ajuntament, que sumen un total de 800 places.

També s’ofereix la gratuïtat de 30 minuts a les 811 places de zona blava per estades superiors a 1 hora. Per acollir-se a la promoció el pagament s’ha de fer a través de l’APP i és vàlida per un sol ús al dia per matrícula, els divendres tarda i els dissabtes.

La campanya s’inicia aquest divendres 25 de novembre fins al 30 de gener i és el tercer any que es pot gaudir.

Promoció complementària per als establiments comercials

Pumsa també ofereix durant tot l’any vals d’aparcaments als comerços de Mataró a preu reduït perquè pugin premiar la fidelitat dels seus clients i facilitar la compra en els seus establiments.

Aquests vals de descompte se sumen als 30 minuts gratis de la promoció de Nadal i Rebaixes als aparcaments municipals.

 

PUMSA inicia les obres d’urbanització d’una nova zona verda situada entre el passeig de Marina, passeig del Rengle i el carrer de Cabrils

La plaça enllaçarà amb la zona de passeig situada davant del parc de Mar generant un espai agradable en l’àmbit de la urbanització i al TecnoCampus. Amb aquesta actuació es podrà donar per executat la totalitat del Projecte d’Urbanització del Pla de Millora Urbana “El Rengle”.

L’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA ha iniciat les obres d’urbanització de la zona verda illa 1 del Rengle, enllaçant amb la plaça de Marie Curie urbanitzada al 2020 i la plaça de Margarita Salas. L’àmbit d’actuació és el comprès entre el passeig de Marina, passeig del Rengle i el carrer de Cabrils i configura un espai de 3.614,34m2.

Els treballs consisteixen en la pavimentació reproduint les mateixes figures circulars del passeig ja urbanitzat. En concret es tracta de tres figures pavimentades interiorment amb sauló estabilitzat de diferents colors, un material permeable que permet drenar en part l’aigua de la pluja. Els treballs també contemplen les obres de clavegueram i drenatge.

Pel que fa a l’enllumenat s’instal·laran lluminàries de tecnologia LED que s’ajustarà de manera que tingui els nivells lumínics que determina la normativa municipal.

Les obres d’enjardinament contemplen la plantació d’arbrat a la zona verda. En alineació amb el passeig de Marina les espècies triades han estat les grevíl·lees i els tamarius, i a les formes circulars definides pel paviment  s’hi plantaran sapindes i pistàcies de la Xina i sòfores del Japó

L’empresa adjudicatària TEC-RAUL, SL realitzarà els treballs per un import de 449.242,18 euros sense IVA i el termini d’execució de les obres és de 5 mesos.

L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) deixa PUMSA i s’integra en el servei d’Habitatge de l’Ajuntament

Entre els objectius hi ha el de millorar la capacitat de gestió, optimitzar la càrrega de treball, fer més eficaç i eficient el flux de treball global en matèria d’habitatge i poder millorar l’atenció a la ciutadania. El Ple municipal ordinari del mes de novembre ha aprovat el canvi de forma de gestió de l’Oficina Local d’Habiatge (OLH) per integrar-la a l’organització ordinària de l’Ajuntament i la subrogació d’un equip de 9 persones.

El Ple ordinari del mes de novembre ha aprovat la integració de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) al servei d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró. Això significa un canvi en la gestió de les polítiques d’habitatge municipal que fins ara es portaven a terme per dos equips: per una banda, pel Servei d’Habitatge de l’Ajuntament i, d’altra banda, per l’equip de l’Oficina Local d’Habitatge de Promocions Urbanístiques Municipals, SA (PUMSA).

La integració ve motivada pel Pla Local d’Habitatge (2018-2023) on s’han ampliat el catàleg d’instruments i els objectius de la política local d’habitatge fent poc adequada l’actual estructura de gestió per la dificultat d’establir sinèrgies entre els dos equips.

A nivell organitzatiu i d’atenció a la ciutadania es detecten diverses oportunitats de millora que  desemboquen en la valoració de la necessitat d’impulsar un procés de reformulació de les estructures dedicades a la prestació dels serveis d’habitatge a l’Ajuntament. Aquest procés es basa en els punts:

-Definició d’un catàleg de serveis d’habitatge integrat. Cal definir una oferta integrada de serveis que permeti al ciutadà conèixer de forma clara i accessible quins són els serveis en matèria d’habitatge als que pot accedir des de l’Ajuntament, fent desaparèixer de cara al ciutadà les fronteres entre serveis o administracions titulars de servei.

– Integració en els recursos municipals d’atenció al ciutadà i canvi de paradigma en l’atenció a la ciutadania. L’Ajuntament de Mataró ha impulsat un procés de transformació en els processos  d’atenció a la ciutadania amb la posada en marxa de l’Espai Mataró Connecta. La prestació de serveis d’habitatge ha d’assumir i reforçar aquesta aposta evitant la generació de finestretes sectorials fragmentades d’atenció a la ciutadania.

-Integració de l’equip d’habitatge en un únic equip format pel personal de l’OLH i del servei d’Habitatge. Aquesta proposta exclou la funció de gestió i manteniment del parc públic d’habitatge pel seu caràcter mercantil.

El nou equip i la nova forma de treballar conjuntament ha de permetre, entre d’altres:

-Millora la qualitat del servei per a la ciutadania.

-Optimitzar la càrrega de treball i fer més eficaç i eficient el flux de treball global.

-Millorar la capacitat de gestió i d’impuls de noves iniciatives en matèria d’habitatge.

-Definir una línia de comandament en el marc de la bona governança.

-Alliberar PUMSA d’una activitat poc adequada pel seu caràcter d’ens mercantil.

 

Un cop aprovat per Ple, la integració es farà efectiva l’1 de gener del 2023 per facilitar els tràmits i gestions a nivell intern al coincidir amb l’any natural.

 

Els joves de fins a 36 anys poden optar als ajuts al lloguer de la convocatòria del 2022

El 28 de setembre s’activen els ajuts al pagament del lloguer per a persones joves de fins a 36 anys. Els ajuts podem arribar als 250 euros mensuals i s’hi poden acollir les persones titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o habitació. A l’hora d’adjudicar els bons, per part del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, es tindran en compte els ingressos del sol·licitant, les rendes del territori on viu i els ingressos de la unitat de convivència. 

A partir de demà, 28 de setembre, a les 9 h, es podran sol·licitar els ajuts al lloguer per a menors de 36 anys convocats pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. El bo anirà dels 20 als 250 euros mensuals, en funció dels ingressos i el cost del lloguer. La data límit de presentació és el 7 d’octubre, a les 10 h.

La convocatòria, mitjançant la concurrència competitiva, adjudicarà uns ajuts que no seran lineals, per tant l’import final podrà ser d’un mínim de 20 euros mensuals i d’un màxim de 250 euros, que s’adjudicaran en funció dels ingressos del sol·licitant, l’esforç econòmic que li suposi el pagament del lloguer, i els preus dels lloguers a cada territori.

 

Qui els pots demanar

-Joves que tinguin fins a 36 anys en el moment de presentar la sol·licitud.

-Titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació.

-Les rendes no han de superar els límits establerts segons la seva ubicació geogràfica ni el límit econòmic establert per a la unitat de convivència.

-Si hi ha més d’un jove titular del mateix contracte de lloguer, poden sol·licitar l’ajut de manera individual i si més d’un en resulta beneficiari, la suma no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió.

 

La presentació de les sol·licituds s’han de fer, preferentment, online a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i presencialment es pot fer a l’Oficina Local de l’Habitatge (carrer de Pablo Iglesias, 63, 1a planta, despatx 12) on també es poden consultar dubtes. Cal reservar cita prèvia en aquest enllaç.

Més del 50 % dels estacionament en zona blava de Mataró seran gratuïts a l’agost

 

Amb la finalitat d’adaptar el servei a un mes amb menor afluència de vehicles, del 1 al 31 d’agost el funcionament de la zona blava serà parcial. Aquesta és una mesura habitual que es fa a la ciutat de Mataró cada any.

 

L’Àrea de Mobilitat de l’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) gestiona 818 places d’estacionament regulat en superfície, i treballa per criteris de mobilitat, eficiència i sostenibilitat.

 

A les places properes a la platja, els eixos comercials i mercats municipals es facilitarà la rotació, mentre es deixaran sense regulació les zones d’aparcament amb menys afluència de vehicles i d’activitat comercial, com la zona 4 en la seva totalitat i part de la zona 1.

 

Els usuaris podran identificar clarament les places de zona blava que siguin gratuïtes a l’agost, ja que els parquímetres estaran tancats i hi haurà cartells informatius a totes les màquines expenedores de tiquets d’aparcament indicant la propera data d’apertura.

 

Per carrers aquesta és la situació de les places de pagament i les gratuïtes durant el mes d’agost:

ZONA 1:

Lliures de pagament: 240 places

 • Carrer de Tetuan
 • Carrer de Fra Luis de León
 • Carrer de Catalunya
 • Carrer de Francesc Milans
 • Carrer d’Altafulla
 • Carrer de Llauder (tram entre carrer d’Iluro i ronda de la República)
 • Camí Ral
 • Carrer de Javier Castaños (tram entre carrer d’Iluro i ronda de la República)
 • Carrer de Sant Cugat (tram entre carrer d’Iluro i ronda de la República)
 • carrer de la Unió

De pagament: 112 places

 • Carrer de Sant Joaquim
 • Carrer de Sant Josep Oriol
 • Solar entre el carrer d’en Palmerola i el carrer de Deu de Gener
 • Carrer d’Iluro (tram entre carrer de Sant Benet i el Camí Ral)
 • Carrer de Llauder (tram entre el carrer de Cuba i el carrer d’Iluro)
 • Carrer de Sant Cugat (tram entre el carrer de Cuba i el carrer d’Iluro)
 • Carrer de Javier Castaños (tram entre el carrer de Cuba i el carrer d’Iluro)

 ZONA 2:

De pagament: Tota la zona (114 places)

 • Avinguda de Jaume Recoder
 • Carrer de Cosme Churruca
 • Carrer de Lepant
 • Carrer de Germans Thos i Codina
 • Carrer de Federico Carlo Gravina

 ZONA 3:

 De pagament: Tota la zona (184 places).

 • Solar de Can Maitanquis
 • Carrer de Jaume Balmes
 • Carrer de Damià Campeny

 ZONA 4:

Lliures de pagament: tota la zona (168 places)

 • Carrer de Jaume Isern
 • Plaça dels Bous
 • Carrer del Carme
 • La Riera
 • Carrer del Parc
 • Passatge dels Sisternes
 • Ronda d’Alfons X el Savi
 • Plaça d’Espanya

PLÀNOL DE LA ZONA BLAVA AL MÉS D’AGOST

Treballs de manteniment

PUMSA té previst dur a terme durant el mes d’agost treballs de repintat de les places de zona blava. En concret, es millorarà la senyalització horitzontal de prop de 450 estacionaments. Les actuacions es duran a terme a tota la zona 1 i alguns carrers específics de la zona 2 i zona 3 on la pintura està molt deteriorada.

PUMSA acorda la permuta d’una part de finca de l’Eix Herrera amb la companyia MENCIALO per a la construcció de 10 habitatges de protecció oficial

EL15 de juny PUMSA va signar un contracte privat de permuta amb MENCIALO ITG SL per la transmissió de la seva propietat corresponent al 33,49% d’una finca de l’Eix Herrera, rebent en contraprestació 10 habitatges de protecció oficial de futura construcció.

Els pisos tindran entre 47 i 84 metres quadrats i els mateixos acabats que la resta d’habitatges de protecció oficial de la promoció privada que es fa en aquest solar.

L’empresa MENCIALO, propietària del 66,51% restant de la finca, va mostrar el seu interès per adquirir la part de PUMSA per poder executar una promoció residencial d’habitatge, aparcament, trasters i locals proposant aquesta adquisició mitjançant una operació de permuta.

La part de la finca  transmesa per PUMSA té un valor d’1.500.219,82 € (IVA exclòs).

Es preveu la firma de la corresponent escriptura pública dins d’aquest any 2022, i l’entrega dels 10 habitatges a favor de PUMSA en termini màxim de 5 anys, els quals seran gestionats en règim de lloguer.

Obert el termini per accedir als ajuts al lloguer per als majors de 36 anys

 

Les sol·licituds es poden presentar fins al 15 de juliol. Es recomana fer la tramitació de forma telemàtica a través de la pàgina web de l’Agència de l’Habitatge. També es possible realitzar-la presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge de Mataró.

Poden acollir-se a la convocatòria les persones majors de 36 anys, titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús de l’habitatge, sempre que sigui el seu domicili habitual, i hi estiguin empadronats. A més, la unitat de convivència ha de tenir una font d’ingressos que no sobrepassi els 22.548,67 € (2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC).

Aquests ajuts són una prestació econòmica per fer front al pagament del lloguer de l’habitatge, destinats a qualsevol ciutadà  amb uns ingressos baixos o moderats, que es troben en una situació vulnerable. La quantitat de la prestació variarà en funció de l’import del  lloguer i els ingressos de qui la demana i s’estableix un límit màxim de 200 euros mensuals i un mínim de 20 € per habitatge.

L’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya és qui atorga els ajuts, i l’empresa municipal PUMSA els gestiona a Mataró a través de l’Oficina Local d’Habitatge, qui tramita tota la documentació dels interessats.


Informació

Per informar-se sobre els requisits a complir, les diferents maneres de presentar la sol·licitud (telemàtica o presencialment) i els impresos necessaris consulteu la web, www.pumsa.cat/habitatge

Per resoldre qualsevol dubte o obtenir més informació es pot contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge a través de les següents vies:

– Al telèfon de l’Oficina Local d’Habitatge: 93 757 85 38 (de dilluns a divendres de 9 a 13 h).

– A l’Oficina Local d’Habitatge, amb cita prèvia obligatòria (que es pot demanar telemàticament al web pumsa.cat o al telèfon de l’OLH).

– Al correu ajutslloguer@pumsa.cat

Aquest any Pumsa estrena seu electrònica la qual  permetrà al ciutadà presentar documentació de forma telemàtica.

La ciutadania pot demanar ajuts Next Generation de rehabilitació d’edificis per millorar-ne l’eficiència energètica

Fins al 31 de desembre es poden demanar subvencions Next Generation per rehabilitar edificis plurifamiliars o unifamiliars per millorar la seva eficiència energètica, amb especial atenció a les façanes i a les cobertes. Els ajuts van en funció de l’estalvi energètic aconseguit amb una quantitat mínima per habitatge de 6.300 € i una màxima de 18.800 €. La tramitació de la documentació s’ha de fer a través del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, dels Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya i dels Administradors de Finques fins que pugui intervenir l’Oficina Local de l’Habitatge per emetre l’informe de proposta de resolució de subvenció.

Els ajuts van destinats a millorar l’eficiència energètica dels edificis d’ús residencial, plurifamiliar o unifamiliar que hauran d’obtenir una millora de l’eficiència energètica acreditant la reducció del consum d’energia primària no renovable i/o de la demanda energètica. Aquesta convocatòria posa especial atenció a les façanes i a les cobertes dels edificis.

L’inici de les actuacions ha de ser posterior a l’1 de febrer del 2020 i la seva finalització abans del 30 de juny del 2026. Els edificis han de tenir la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) prèvia a les actuacions a realitzar i el certificat d’eficiència energètica (CEE). El termini d’execució de les obres no pot superar els 18 mesos ampliables fins a 24 quan es tracti d’edificis o actuacions que afectin a 40 o més habitatge.

A les subvencions poden accedir propietaris d’edificis, persones físiques o jurídiques, administracions públiques, entitats de dret públic, empreses públiques i societats mercantils participades, comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris o societats cooperatives.

Els ajuts que es concediran van en funció de l’estalvi energètic aconseguit amb la rehabilitació amb un mínim de 6.300 € per habitatge i fins a un màxim de 18.800 €. Quan s’identifiquin situacions de vulnerabilitat econòmica en algun dels propietaris o usufructuaris dels habitatges a rehabilitar, aquests podran sol·licitar una subvenció addicional.

La tramitació de la documentació de la part administrativa anirà a càrrec del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya mentre que la part tècnica es podrà gestionar amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya o amb el Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya. Quan aquesta documentació estigui validada, serà l’Oficina Local d’Habitatge qui emetrà l’informe de proposta de resolució de la subvenció.

PUMSA tanca l’exercici 2021 amb un resultat positiu de 698.032 €

La Junta General de l’empresa municipal PUMSA va aprovar ahir els comptes anuals corresponents a l’exercici 2021. PUMSA actua en els àmbits de desenvolupament de diversos sectors urbanístics de la ciutat, de la mobilitat, de l’habitatge i del manteniment del seu parc immobiliari.

L’any 2021 PUMSA presenta uns resultats positius de 698.032€.

A 31 de desembre de 2021 la plantilla de PUMSA era de 75 persones, 63 fixes i 12 eventuals (per interinitats, substitucions, etc…).

La xifra de negocis de PUMSA ha estat de 7.176.553€. En els diferents àmbits de la seva gestió, es destaquen les següents dades i resultats:

Lloguers.- S’han ingressat 4.132.995 €, un 9,7% més que el 2020.

PUMSA gestiona el lloguer de 25 oficines, 27 locals i 16 naus, amb 36.114 m2c de sostre terciari i una ocupació de pràcticament el 100%.

PUMSA gestiona també el lloguer de 2.011 places d’aparcament, 1.177 de les quals en 25 aparcaments per a residents i 834 en 4 aparcaments de rotació. Els ingressos dels aparcaments estan inclosos dins els lloguers esmentats.

A més, PUMSA gestiona un parc d’habitatges municipal de 281 habitatges en règim de lloguer, dels quals 122 són pel contingent general, 54 pel contingent especial joves de 18 a 35 anys, 40 del contingent especial de majors de 65 anys, 52 pel contingent especial per unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica i 13 pel contingent especial per a mobilitat reduïda.

Mobilitat.- PUMSA te encomanada la gestió de la zona blava de Mataró (850 places), la grua, el dipòsit municipal, els aparcaments per a residents i els aparcaments de rotació. Aquests darrers, amb un total de 834 places són els de la plaça de Cuba (34 places), plaça de les Tereses (330 places), Espai Firal-Parc Central (232 places) i plaça de Granollers (238 places). En diversos aparcaments ja s’han habilitat les instal·lacions per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

Pel servei de la zona blava s’han obtingut uns ingressos d’1.065.476€, un 14,5% més que l’any 2020, el qual va estar molt marcat per la pandèmia.

Pels serveis de la grua municipal i el dipòsit de vehicles abandonats i dels vehicles dipositats per ordre judicial, PUMSA ingressa íntegrament a l’Ajuntament les taxes derivades d’aquest servei i li factura, així mateix, les despeses ocasionades per la prestació del servei. Els vehicles abandonats i els ordenats pels jutjats són ara dipositats a l’aparcament de la ronda de Rafael Estrany, havent-se alliberat 121 places a la planta soterrani -2 de l’aparcament de Parc del Palau on estaven fins ara. Aquesta planta es destinarà a lloguer per a residents.

Urbanisme.- Com a administració actuant en nom de l’Ajuntament, PUMSA ha intervingut en el desenvolupament urbanístic de diversos sectors de la ciutat. Els més importants són:

 • En el sector de la ronda de Barceló s’han efectuat els enderrocs de les naus existents, per un import de 266.495€. En aquest sector hi ha prevista la construcció de 68 habitatges de lloguer assequible i s’ha signat un conveni amb l’INCASOL per a la seva construcció. La promoció comptarà amb 72 places d’aparcament i diversos locals en planta baixa. En el conjunt del sector s’hi ubicarà un total de 492 habitatges.
 • En el sector d’Iveco-Renfe-la Farinera s’ha efectuat l’enderrocament de les naus existents, per import de 87.365€. En aquest sector s’edificaran 729 habitatges, 235 dels quals seran de protecció oficial. Així mateix, l’edifici de la “Farinera Ylla i Aliberch” passarà a ser un equipament municipal.
 • En el sector d’Ernest Lluch s’ha finalitzat ja la urbanització de la zona verda per un import de 212.493€.
 • En el sector Lepanto-Churruca-El Rengle s’han adjudicat les obres d’electrificació pendents d’una illa.

La redacció, licitació i direcció de tots els projectes anteriors s’han efectuat pels tècnics de PUMSA.

Manteniment del patrimoni.- PUMSA efectua el manteniment del parc d’habitatges municipal i de les oficines, locals i naus de la seva propietat.

Quant a vendes, al 2021 PUMSA ha transmès a l’Ajuntament tres locals de l’edifici passeig de la Marina 142, amb 1.100m2 de superfície. Aquestes instal·lacions acolliran el CareCityLab, el nou centre de recerca i innovació en l’àmbit sociosanitari de Mataró.

Habitatge.- L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) actua com a finestreta única en matèria d’habitatge. Aquest és un servei gratuït fruit d’uns convenis entre l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), i que gestiona l’empresa municipal. Per al funcionament de l’OLH, l’AHC ha atorgat al 2021 una subvenció de 238.526 €.

L’OLH ha atès 29.841 consultes i ha fet els tràmits referents a les sol·licituds d’ajuts al lloguer que atorga la Generalitat (2109 sol·licituds), a les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial (835 sol·licituds) i la sol·licitud de prestacions econòmiques d’especial urgència per deutes de lloguer, hipoteca o desnonament (95 tràmits). També s’ha intervingut en la tramitació de cèdules d’habitabilitat (857 cèdules).

D’altra banda, PUMSA ha formalitzat al juliol de 2021 un contracte de reserva de compra de 7 pisos d’HPO i 7 places d’aparcaments al carrer Narcís Monturiol, 30-32, amb un cost total d’1.353.438€, i s’està negociant les condicions d’una operació de permuta a l’àmbit de l’Eix Herrera-Plaça Fivaller, en virtut de la qual PUMSA rebrà en contraprestació uns altres 10 pisos d’HPO, amb un cost d’1.497.768€. Aquestes adquisicions es finançaran amb els ingressos obtinguts per la venda de terrenys rebuts per cessions obligatòries d’aprofitament urbanístic.

Al desembre de 2021 i a l’abril de 2022 s’han publicat sengles convocatòries de licitació pública per a la constitució de drets de superfície sobre dos solars al barri de la Llàntia -als carrers Alella 1 i Llevantina 13- i sobre un solar del carrer Churruca, per tal d’adjudicar la construcció i posterior gestió de 33 i 60 habitatges, respectivament, destinats a lloguer assequible.