PUMSA ofereix nous abonaments als aparcaments municipals de rotació

 

S’inicia una nova campanya que ofereix als ciutadans abonaments mensuals nocturns, de cap de setmana i per a bicicletes.Aparcament de la plaça de les Tereses. Foto: PUMSA

Amb la finalitat de millorar la mobilitat a la ciutat de Mataró, PUMSA amplia les tipologies dels abonaments als aparcaments per adaptar-se a les diferents necessitats. Aquests nous abonaments s’ofereixen a l’aparcament de la plaça de les Tereses /P2, el de la plaça de Granollers/P5 i el de l’Espai Firal – Parc Central /P6.

Abonaments nocturns

L’abonament nocturn agafa la franja horària de les 18 h de la tarda a les 10 h del matí de dilluns a diumenge. El cost de l’abonament és de 15 euros el mes.

També s’ofereix una franja horària més gran: de 18 h de la tarda a les 10 h del matí i de 13 h a 16 h de dilluns a divendres; cap de setmana i festius les 24 hores. En aquest cas, el preu de l’abonament és de 30 euros el mes.

Abonament de cap de setmana

L’abonament de cap de setmana és de divendres a diumenge i el preu és de 13,90 euros els tres dies deixant el cotxe a l’aparcament de la plaça de Granollers, o bé el de l’ Espai Firal-Parc Central. A l’aparcament de la plaça de les Tereses el preu és de 26,80 euros.

Abonament per a bicicletes

Per últim, l’abonament mensual per a bicicletes té un preu de 10 euros i està disponible a l’aparcament de la plaça de Granollers i al de l’espai Firal-Parc Central.

A més de les noves modalitats, també s’ofereix l’abonament mensual per a cotxe i moto, el diürn, el de matins i el de tardes.

Els nous abonaments tenen com a objectiu ajudar a reordenar l’estacionament en superfície i minimitzar el número de vehicles estacionats a la via pública, aprofitant la infraestructura d’aparcaments soterrats de què disposa el municipi.

Oberta la campanya d’ajuts al lloguer per a majors de 65 anys

La campanya anual de l’Agència l’Habitatge de Catalunya d’ajuts al lloguer per a majors de 65 anys és oberta fins al 29 d’abril. A Mataró és l’Oficina Local d’Habitatge qui tramita tota la documentació de les persones interessades

A la convocatòria d’ajuts al lloguer poden acollir-se persones majors de 65 anys, o bé que facin aquesta edat durant l’any 2022, i que compleixin amb els requisits d’enguany.

S’adreça tant a persones que van ser beneficiàries d’aquests ajuts l’any passat com a nous sol·licitants. El termini per demanar la prestació és fins el 29 d’abril.

L’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya és qui atorga els ajuts, i l’empresa municipal PUMSA els gestiona a Mataró a través de l’Oficina Local d’Habitatge, qui tramita tota la documentació dels interessats.

Els ajuts al lloguer són una prestació econòmica per fer front al pagament del lloguer de l’habitatge, destinats a qualsevol ciutadà  amb uns ingressos baixos o moderats, que es troben en una situació vulnerable. La quantia de la prestació és d’un import màxim de 200 € mensuals.

Totes aquelles persones titulars d’un contracte de lloguer i que compleixin els requisits de la convocatòria corresponent poden demanar l’ajut.

Balanç 2021

Durant l’any passat, l’Oficina Local d’Habitatge va tramitar un total de 2.109 sol·licituds d’ajuts al lloguer, de les quals 199 van ser de la tipologia de gent gran.  Es van resoldre positivament 1.457 expedients,  essent 178 de gent gran.

Els ajuts resolts favorablement van suposar una subvenció per a la ciutat de Mataró de 3.431.622,75€ i per a la gent gran de 396.873,7€


Informació i documentació

Per informar-se sobre els requisits a complir, les diferents maneres de presentar la sol·licitud (telemàtica o presencialment) i els impresos necessaris consulteu la web, www.pumsa.cat/habitatge

Si es vol presentar la sol·licitud a la prestació de forma presencial, és important tenir en compte que no es pot agafar cita prèvia que sigui posterior al 29 d’abril de 2022. En aquest cas la sol·licitud serà denegada per quedar fora de termini.

Per resoldre qualsevol dubte o obtenir més informació es pot contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge a través de les següents vies

Al telèfon de l’Oficina Local d’Habitatge: 93 757 85 38 (de dilluns a divendres de 9 a 13 h).

A l’Oficina Local d’Habitatge, amb cita prèvia obligatòria (que es pot demanar telemàticament al web pumsa.cat o al telèfon de l’OLH).

Al correu ajutslloguer@pumsa.cat

Durant el mes d’abril es preveu que estigui disponible la informació sobre la campanya ordinària d’ajuts al pagament del lloguer: requisits, terminis i forma de presentar les sol·licituds. Tanmateix ens trobem pendents de que es publiqui la informació sobre els ajuts al lloguer per a joves coneguts com el “Bono Jove”.

PUMSA adapta l’edifici d’habitatges públics del carrer de València per propiciar l’estalvi energètic i econòmic

L’edifici de 26 habitatges de protecció oficial situat al carrer de València, 92-94, va ser construït l’any 2004 en sòl municipal i el va promoure PUMSA.

L’edifici disposa des de la seva construcció de plaques solars com a sistema de preescalfament d’aigua calenta sanitària i calefacció, que actualment aporten el 40 % de l’energia necessària per a aquesta funció. Fins ara, el sistema centralitzat no permetia fer una lectura individualitzada dels consums energètics per habitatge.

Amb l’objectiu de propiciar l’estalvi energètic i econòmic, i a la vegada complir amb la normativa vigent de repartiment de costos (Reial Decret 736/2020), s’ha instal·lat un software que permet als llogaters i llogateres veure els seus consums a temps real. La plataforma que gestiona el software és Stechome i la inversió realitzada ha estat de 31.000 €.

Per permetre aquesta gestió de consums individualitzats per habitatge ha estat necessari canviar els comptadors d’aigua freda, instal·lar comptadors de tèrmies –unitat de mesura que equival a un milió de calories– i adaptar els d’aigua calenta sanitària. Així, a partir d’ara la comptabilització del consum energètic dels subministraments es fa de manera individualitzada, i la lectura dels serveis energètics és la consumida per cada usuari. El sistema és més sostenible, propicia el canvi d’hàbits i aconsegueix un estalvi econòmic i energètic.

 

Aparcament Parc del Palau

PUMSA posa en lloguer 121 noves places per a residents a l’aparcament de Parc del Palau

Les places estan situades a la planta -2, que va estar ocupada des de l’inici de l’explotació i fins al 2019 per vehicles retinguts judicialment a l’espera de resolució, o abandonats pendent del desballestament.Planta -2 de l’aparcament

L’any 2019 es va decidir anar buidant el dipòsit municipal de Parc de Palau. Els vehicles retinguts judicialment es van traslladar a un segon dipòsit municipal situat a l’aparcament de Ronda Rafael Estrany. La resta es van desballestar.

Durant el 2021 es van realitzar treballs de rehabilitació a l’aparcament per comercialitzar-lo, revisant l’optimització de consums energètics, instal·lant càmeres de vigilància, portant a terme una neteja a fons i adequant els accessos en compliment de la normativa de prevenció d’incendis.

L’aparcament disposa de dos accessos per a vehicles, un d’entrada a l’extrem oest del parc, és a dir pel carrer de Las Siete Partidas, i la sortida pel carrer del Lapidario a l’extrem est de la plaça. En total té 243 places repartides en dues plantes en subsol. La planta -1, comercialitzada a partir del 2008 quan es van finalitzar les obres, es troba actualment al 100% d’ocupació. A la planta -2, que ara surt a comercialització, s’ofereixen en lloguer 121 places.

El preu de lloguer de la plaça és de 70 € IVA inclòs i per accedir-hi cal apuntar-se a la llista d’espera del web www.pumsa.cat/mobilitat/aparcaments-residents

L’Ajuntament i PUMSA ofereixen descomptes en els aparcaments municipals i a la zona blava fins al 31 de gener

Es tracta d’una campanya de descomptes als aparcaments municipals i a la zona blava que té per objectiu afavorir l’afluència de clients locals o de fora del municipi als comerços de la ciutat durant el període de Nadal i rebaixes.

La promoció permet gaudir de 30 minuts d’aparcament gratuït per estades superiors als 60 minuts, els divendres de 17 a 20 hores els dissabtes, diumenges i festius d’obertura comercial les 24 hores.

La campanya és vàlida als aparcaments de la plaça de les Tereses, plaça de Granollers i Espai Firal-Parc Central tots ells gestionats per PUMSA com encàrrec de l’Ajuntament.

També s’ofereix la gratuïtat de 15 minuts  a la zona blava per estades superiors a 45 minuts. Per acollir-se a la promoció el pagament s’ha de fer a través de l’APP i és vàlida per un sol ús al dia per matrícula, els divendres tarda i els dissabtes.

La campanya s’inicia aquest divendres fins el 31 de gener

L’edifici Vallveric de PUMSA arriba al 100% d’ocupació amb la incorporació de l’empresa Nilfisk

L’empresa Nilfisk , SAU, dedicada al subministrament d’equips professionals i domèstics per a la neteja s’ha instal·lat recentment a unes oficines propietat de PUMSA de l’edifici de Vallveric.

Dilluns 27 de setembre

Les seves instal·lacions comprenen una oficina de 332 m2, a més d’espais destinats a “showroom” i places d’aparcament propietat de PUMSA.

L’empresa fundada el 1906 a Dinamarca, es va instal·lar per primera vegada a Mataró l’any 2000. Actualment a les oficines de Vallveric hi ha una plantilla de 38 treballadors.

Arreu del món, Nilfisk compta amb presència a més de 40 països i 5.000 empleats.

Nilfisk, líder en el sector de maquinària de neteja, té una clara vocació d’innovació als seus productes a més de comptar amb processos productius respectuosos amb el medi ambient. En els darrers anys ha liderat el desenvolupament de solucions autònomes aplicades a la neteja de grans superfícies.

Amb aquest nou lloguer d’espai d’oficines, PUMSA ha completat el 100% del lloguer d’oficines a l’edifici de Vallveric i fomenta la millora del teixit empresarial a la ciutat de Mataró.

S’inicia la transformació urbanística del sector d’Iveco- Renfe/Farinera

Les obres d’enderroc de la Fase 1 han començat aquest mes de setembre i afecten 3 naus. Un cop edificades les parcel·les d’aquest sector, hi haurà 235 habitatges públics: 160 dels quals seran de protecció oficial, 75 de concertats i 3 equipaments, entre els que hi ha el de la Farinera.

El consell d’administració de PUMSA va adjudicar els treballs d’enderroc, que van començar l’1 de setembre, a l’empresa TEC RAUL, SL per un import d’adjudicació de 79.821,61 euros.

Un cop acabat l’enderroc, que té un termini d’execució de dos mesos, s’executarà la clava de clavegueram i la perforació dirigida de la xarxa de reg que discorren per sota de les vies d’ADIF. Posteriorment s’enderrocaran els habitatges d’ADIF afectats urbanísticament. Està previst que la urbanització de tot l’àmbit s’iniciï a mitjans de l’any vinent.

Gràcies a la transformació urbanística, ha estat possible que l’edifici de la Farinera passi a ser un equipament de l’Ajuntament per a la ciutat de Mataró amb un ús pendent de determinar.

L’antiga farinera Ylla i Alberch, és un conjunt industrial catalogat com a bé cultural d’interès local (BCIL) amb nivell de protecció A referit a la façana, volumetria i estructura amb arcs parabòlics de l’edifici.

Amb la fase 1 de l’enderroc s’inicia la transformació urbanística del PMU-11 Iveco-Renfe/Farinera. En aquest sector es construiran un màxim de 729 habitatges, 235 de protecció oficial i aproximadament 494 de privats.

default

S’executen les obres d’enderroc de cinc naus industrials de la ronda de Barceló

 

Es tracta dels treballs previs a l’execució del projecte d’urbanització de l’àmbit PMU-01 d Ronda Barceló a fi d’adaptar els terrenys a la configuració prevista pel planejament i que permetrà construir 492 habitatges, 68 dels quals seran de lloguer assequible.

El consell d’administració de PUMSA va adjudicar a l’empresa Delta Punt 3.000, S.A l’enderroc de les edificacions pendents,  situades a les illes 2 i 3 de la ronda  de Barceló, entre els carrers dels Germans Thos i Codina i de Casto Méndez Núñez. L’import de l’adjudicació és de 242.498,36 euros i el termini d’execució de 3 mesos. Les obres es van iniciar el 10 de maig a l’illa 3 i actualment s’està enderrocant l’illa 2.

 

Amb l’enderroc s’inicia la transformació urbanística del sector PMU-01d àmbit Ronda Barceló. Polígon 1. D’acord amb el planejament, aquest polígon generarà dues zones verdes i dos equipaments, 12 finques d’ús residencial i terciari en planta baixa, quatre de les quals qualificades de sòl en protecció oficial propietat de l’Ajuntament.

 

A més recentment l’Ajuntament ha signat un conveni amb l’INCASOL per construir-hi els 68 habitatge de lloguer assequible amb 72 places d’aparcament i locals comercials en planta baixa. El total d’habitatges de l’àmbit és de 492.

default

Ja no serà necessari que els usuaris imprimeixin els tiquets de la zona blava

Ja no serà necessari que els usuaris imprimeixin els tiquets de la zona blava que expedeixen els parquímetres.

En el marc dels darrers canvis que s’han anat implantant en la gestió de la zona blava (pagament amb contactless, nova App de pagament per al mòbil, identificació en el parquímetre de la matrícula del vehicles estacionats), des d’aquest mes les persones usuàries poden optar entre imprimir o no el tiquet, ja que ha deixat de ser necessari deixar-lo visible a l’interior del cotxe.

Així, ara quan es paga al parquímetre hi ha dues opcions:

 • Opció estàndard d’imprimir el tiquet i deixar-lo a l’interior del cotxe.
 • Escollir no imprimir el tiquet perquè en el moment d’introduir la matrícula l’estacionament ha quedat registrat en mode digital.

Aquesta opció s’està aplicant en altres municipis com Barcelona i s’emmarca dins els criteris d’estalvi de paper, sostenibilitat i cura del medi ambient

Més del 50% dels estacionaments en zona blava de Mataró seran gratuïts a l’Agost

Més de la meitat de les places d’estacionament en superfície sotmeses a control horari i tarifari (zona blava) seran gratuïtes de l’1 al 31 d’agost, ambdós inclosos, per potenciar la rotació de vehicles i millorar la mobilitat en un mes amb menor afluència de vehicles a l’entorn dels carrers afectats.

Es una mesura habitual que l’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA, PUMSA –que gestiona gairebé les 900 places de zona blava que hi ha a la ciutat– pren amb la finalitat de potenciar la rotació de vehicles i vetllant per millorar la mobilitat.

Principalment es facilita la rotació a les places que són properes a la platja, l’eix comercial i als mercats municipals mantenint-les de pagament, mentre se n’alliberen les zones amb menys afluència de vehicles i d’activitat comercial durant l’agost.

Els usuaris podran identificar clarament les zones d’estacionament limitades com a gratuïtes, ja que els parquímetres estaran tancats i hi haurà cartells informatius a totes les màquines expenedores de tiquets d’aparcament.

Per carrers aquests són els de pagaments i els gratuïts durant el mes d’agost:

Lliures de pagament (457 places)

 • Carrer de Tetuan

 • Carrer de Fray Luis de León

 • Carrer de Catalunya

 • Carrer de Francesc Milans

 • Carrer d’Altafulla

 • Carrer de Llauder (tram entre carrer d’Iluro i la ronda de la República)

 • Camí Ral

 • Ronda de Barceló

 • Carrer de Javier Castaños (tram entre carrer d’Iluro i la ronda de la República)

 • Carrer de Sant Cugat (tram entre carrer d’Iluro i la ronda de la República)

 • Carrer de la Unió

 • Carrer de Jaume Isern

 • Carrer d’Argentona

 • Plaça dels Bous

 • Carrer del Carme

 • La Riera

 • Carrer del Parc

 • Passatge dels Sisternes

 • Ronda d’Alfons X el Savi

 • Plaça d’Espanya

De pagament (416 places)

 • Carrer de Sant Joaquim

 • Carrer de Sant Josep Oriol

 • Solar entre el carrer d’en Palmerola i el carrer de Deu de Gener

 • Carrer d’Iluro

 • Carrer de Llauder (tram entre carrer de Cuba i el carrer d’Iluro)

 • Carrer de Sant Cugat (tram entre carrer de Cuba i el carrer d’Iluro)

 • Carrer de Javier Castaños (tram entre carrer de Cuba i el carrer d’Iluro)

 • Avinguda de Jaume Recoder

 • Carrer de Cosme Churruca

 • Carrer de Lepant

 • Carrer de Germans Thos i Codina

 • Carrer de Federico Carlo Gravina

 • Solar de Can Maitanquis

 • Carrer de Jaume Balmes

 • Carrer de Damià Campeny